UTFORDRANDE SJUKEFRÅVÆR: Fungerande rådmann Andreas Fløgstad skildrar utviklinga for første kvartals sjukefråvær som urovekkande samanlikna med fjorårets sjukefråvær. (Foto: Edd Meby)
UTFORDRANDE SJUKEFRÅVÆR: Fungerande rådmann Andreas Fløgstad skildrar utviklinga for første kvartals sjukefråvær som urovekkande samanlikna med fjorårets sjukefråvær. (Foto: Edd Meby)

– Svært urovekkande utvikling

Sjukefråværet blant tilsette i Sauda kommune har stige med 25 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I årets fire første månader var sjukefråværet blant tilsette i Sauda kommune 8,5 prosent. Det er 30,8 prosent meir fråvær enn kva som var tilfellet i 2016. Då var det samla fråværet blant tilsette i Sauda kommune 6,5 prosent.

Sjukefråværet på 8,5 prosent er også 25 prosent meir enn for same periode i fjor, då det var 6,8 prosent sjukefråvær i Sauda kommune i dei fire første månadene.

– Sjukefråværet for første kvartal viser ei svært urovekkande utvikling med eit fråvær på 8,5 prosent totalt for kommunen. Det er ei betydeleg auke frå i fjor, og bakgrunnsbildet er samansett, utan nokon enkeltståande forklaring, skriv fungerande rådmann Andreas Fløgstad i sakspapira til formannskapet onsdag.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.