IMG_3947

Kunstnarar i sjuande klasse

Sjuandeklassingane i Sauda har hatt eit fotoprosjekt saman med Janne Kvanåli. Her ser du resultata.