IKKJE AVGJORT: Om Statnett si nye kraftlinje blir lagt frå Sauda er ikkje avgjort. Saka vil nå bli sendt ut på høyring. (Illustrasjonsfoto: Edd Meby)
IKKJE AVGJORT: Om Statnett si nye kraftlinje blir lagt frå Sauda er ikkje avgjort. Saka vil nå bli sendt ut på høyring. (Illustrasjonsfoto: Edd Meby)

Ny kraftlinje kan hamne i Sauda