Grunneigar Valentin Svelland hadde fredag med seg politibetjentane Paul Bjarne Foss og Øyvind Dybing på staden og undersøkte dumpingområdet. Foto: Ingvil Bakka.
Grunneigar Valentin Svelland hadde fredag med seg politibetjentane Paul Bjarne Foss og Øyvind Dybing på staden og undersøkte dumpingområdet. Foto: Ingvil Bakka.

Fann lass med dumpa asbest

Grunneigar Valentin Svelland er oppgitt, men håpar syndaren melder seg. Saka er politianmeldt.

– Viss vedkommande tar kontakt, er eg sikker på at me kan komma fram til løysingar, utan det blir ei politisak, seier Valentin Svelland.

Han er grunneigar i området ved Sagfossen. Det var då han skulle planta gran i ein skråning i sommar at han kom over eit digert lass med svarte søppelsekker. Oppi sekkane var det gamle takplater, som høgst sannsynleg inneheld giftstoffet asbest.

Fredag føremiddag var han i full sving med å fjerna dei helseskadelege platene. Svelland var under ryddearbeidet utstyrt med verneklede, og han hadde skaffa seg  forskriftsmessig korrekte avfallsposar å ha platene oppi.

To politibetjentar frå lensmannskontoret var også p  staden for å tar frå lensmannskontoret var også pd held giftstoffet asbest.  ein skråning i sommar at han kom over eit gigert å plass for å undersøka dumpingstaden. Svelland, som bur i Eigersund, fortel at han har tatt seg fri frå jobb for å dra til Sauda for å rydda asbestplatene vekk frå eigedommen sin. Sekkane med spesialavfallet må han betala for å levera på sorteringsanlegget på Birkeland.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.