Sauda kommune arbeider målretta for å gjere Fv 520 gjennom sentrum til ei grønare og mjukare gate enn i dag. Foto: Edd Meby.
Sauda kommune arbeider målretta for å gjere Fv 520 gjennom sentrum til ei grønare og mjukare gate enn i dag. Foto: Edd Meby.

Skal dette bli den nye miljøgata?

Strekninga frå Nordelva til Kyrkjegata kan bli den nye miljøgata i Sauda.

– Eg har eit håp om at vi skal få til dette. Eg trur det kunne vore bra for Sauda, seier teknisk sjef i Sauda kommune, Randi Karin Habbestad

Randi Karin Habbestad ser for seg fleire tiltak som kan gjere gata tryggare og «mjukare»:

Fartsgrensa bør settast ned til 30 eller 40, som er det normale i miljøgater.

Fortauane bør bli laga høgare, noko som bidrar til å senke farten.

Tre-fire fartsdumpar vil sørge for å halde farten låg.

Ny belysning vil gi gate eit nytt uttrykk.

Beplanting på den eine side vil gi gata ei ny og mjukare side.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.