Foto: Edd Meby.
Foto: Edd Meby.

«Omsettinga aukar når ein lager gågate»

I Sauda sentrum er det bilane som har makta, men det er ikkje så vanskeleg å gjere noko med det – om ein vil endra det.

– Det handlar ikkje om å fjerne bilane, men å vere litt smartare. Om ein kartlegg bilbruken kan ein finne løysingar. Det er ganske enkle grep som skal til for å gjere sentrum litt mjukare, meiner Aslaug Tveit i konsulentselskapet Léva Urban Design.

Ho er leigd inn av Sauda kommune for å bistå i arbeidet med tettstadsutvikling, og er i ferd med å gjere ferdig ein analyse av sentrum. Trafikkbildet er ein av dei tinga ho har sett på.

Opps, fant ikke skjemaet.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.