Avisa i dag, tysdag 5. oktober, er forsinka hos fleire av abonnentane våre.
Avisa i dag, tysdag 5. oktober, er forsinka hos fleire av abonnentane våre.

Manglar du avis?

Uvêret skapar forsinkingar i leveringa.

Posten melder at dei ikkje kan levere avisa i dag, då dei ikkje har mottatt avisene pga. uvêr. Dette gjeld abonnentar i Vanvik, Maldal, Molla, Hellandsbygd, Fiveland, Amdal og dei som ellers får avisa levert med Posten.
Avisa vil bli etterlevert i morgon, onsdag.