Fløgstadvegen er blant dei prioriterte kommunale vegane på "asfaltlista". Foto: Frank Waal.
Fløgstadvegen er blant dei prioriterte kommunale vegane på "asfaltlista". Foto: Frank Waal.

Sauda kommune investerer for 108 millionar i 2018

Rådmann Rune Kloster Tvedt har budsjettert inn tre millionar kroner til asfalt og veg i 2018. I dei påfølgande åra er det lagt inn to millionar kroner i investeringsbudsjettet.

– Det er eit kjempeløft. Nå får me lagt ein god del meir asfalt enn kva me har gjort før, og dette vil nok vise godt igjen. Det trengst. Det er ein del dårlege vegar rundt omkring, seier Øyvind Ljung, driftsleiar ved teknisk eining.

Sauda kommune har gjennom ei årrekke barbert budsjettet til asfaltering av kommunale vegar.

– Årsaka til at det er lagt inn tre millionar kroner neste år er at me har eit kostbart asfaltprosjekt i sentrum. Der må me først frese opp den gamle asfalten, opplyser Ljung.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.