Jon Lambrigt Grindheim, Stig Birkeland, Line Amdal Hoftun, Jannicke Hillestad Hatlen, Inge Løyning, Laila Stødle, Knut Atle Seim og Ingvild Hovind har teikna kvar sin juleteikning. Men kven har teikna kva?
Jon Lambrigt Grindheim, Stig Birkeland, Line Amdal Hoftun, Jannicke Hillestad Hatlen, Inge Løyning, Laila Stødle, Knut Atle Seim og Ingvild Hovind har teikna kvar sin juleteikning. Men kven har teikna kva?

Kven har teikna desse?

Vi gir deg åtte juleteikningar og åtte namn. Du må fikse resten!

Før jul har vi i Ryfylke ein uhøgtideleg teiknekonkurranse. Vi har fått åtte kjentfolk til å teikne eit julemotiv, og så kan du gjette kven som har teikna kva.

Dei åtte personane som har teikna er Jon Lambrigt Grindheim, Stig Birkeland, Line Amdal Hoftun, Jannicke Hillestad Hatlen, Inge Løyning, Laila Stødle, Knut Atle Seim og Ingvild Hovind. I ditt svar skriv du eit nummer til kvart namn.

Svaret ditt sender du til edd@ryfylke.net, på sms til 95 13 02 36 eller i ein konvolutt til Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda. Siste frist for å sende inn svar i konkurransen er 19. desember.