Gruppearbeid stod på programmet då saudabuen blei invitert for å diskutere "Liv i Sauda" - fremtid i sentrum". Foto: Frank Waal.
Gruppearbeid stod på programmet då saudabuen blei invitert for å diskutere "Liv i Sauda" - fremtid i sentrum". Foto: Frank Waal.

Korleis få folk tilbake i Sauda sentrum?

Tysdag hadde saudabuar idédugnad om korleis ein skal skape liv i sentrum igjen.

– Mange stader i Norge har blitt ganske døde etter kvart. Dette gjeld Sauda også. For å skape folkeliv i sentrum må utviklinga reverserast, opplyste byplanleggar Øystein Bull-Hansen.

Han har jobba med byplanlegging i Drammen, eit prosjekt som har blitt sett på som ein suksesshistorie der ein snudde utviklinga. Tysdag delte han sine tankar med 70 frammøtte saudabuar som deltok på folkemøtet ”Liv i Sauda – fremtid i sentrum”.

– Før så levde folk i sentrum, og alle butikkane var der. Sjølv om det var få innbyggarar i kommunen, var det mykje liv i sentrum. I dag kjører me bil, og stadig meir blir trekt ut av sentrum. Det er ein stille revolusjon som fører til ein langsom død for sentrum, meiner Bull-Hansen.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.