Knut Saua (til venstre) og Ola Martin Øverland vil ha ein diskusjon om dagens løysing i Sauda for løypekøyringa av langrennsspor. Begge meiner den bør endrast på. Foto: Edd Meby.
Knut Saua (til venstre) og Ola Martin Øverland vil ha ein diskusjon om dagens løysing i Sauda for løypekøyringa av langrennsspor. Begge meiner den bør endrast på. Foto: Edd Meby.

Færre løyper med betre kvalitet

– Folk sine høge forventingar til gode skiløyper gjer at ein bør prioritere hardare kor ein skal bruka dei beste maskinane til å køyre spor.

Det meiner Ola Martin Øverland, som har køyrd skiløyper på dugnad i Sauda i 30 år. Han meiner dagens modell ikkje lenger fungerer.

– I dag betalar kommunen 400 000 kroner til alle dei som køyrer spor i dei åtte områda i Sauda. sjølve fordelingsnøkkel er grei nok, men dei pengane blir spreidd for tynt. Eg meiner vi burde prioritere Lyngmyr og Slettedalen og ha knallfine løyper der. Så gode løyper som skifolk krev og Sauda fortener. Slettedalen er det mest snøsikre anlegget i heile kommunen.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.