Administrerande direktør i Saudefaldene Svein Ilstad blir ikkje overraska av at kraftbransjen med tilhøyrande leiarposisjonar er mannsdominert: – I kraftbransjen generelt er det svært mange menn. Det ser eg når eg er på konferansar, på leiarsamlingar og også då eg tok elkraft-utdanning ved NTNU. Me var 40-45 studentar i klassen. Tre av dei var jenter, seier Ilstad.
Administrerande direktør i Saudefaldene Svein Ilstad blir ikkje overraska av at kraftbransjen med tilhøyrande leiarposisjonar er mannsdominert: – I kraftbransjen generelt er det svært mange menn. Det ser eg når eg er på konferansar, på leiarsamlingar og også då eg tok elkraft-utdanning ved NTNU. Me var 40-45 studentar i klassen. Tre av dei var jenter, seier Ilstad.

Mannsdominert kraftbransje