Etter store økonomiske kutt vil ikkje Harald Eikrem lenger stå ansvarleg for brannvesenet. Inge Seim føler han ikkje hadde anna val enn å bli konstituert i brannsjefstillinga. Foto: Ingvil Bakka.
Etter store økonomiske kutt vil ikkje Harald Eikrem lenger stå ansvarleg for brannvesenet. Inge Seim føler han ikkje hadde anna val enn å bli konstituert i brannsjefstillinga. Foto: Ingvil Bakka.

Brannsjefen valde å gå