At Amdalsvegen blir ført vinkelrett inn på Fylkesveg 520 kan bli den nye kryssløysinga for trafikken til og frå Nordstøldalen, Grønsdal, Ringhagen og Rødstjødna. Foto: Frank Waal.
At Amdalsvegen blir ført vinkelrett inn på Fylkesveg 520 kan bli den nye kryssløysinga for trafikken til og frå Nordstøldalen, Grønsdal, Ringhagen og Rødstjødna. Foto: Frank Waal.

Kan ha funne løysinga for Grønsdal-krysset