Beredskapsordning for arbeidsfeltet ”stordyr” har vore eit diskusjonstema mellom kommunen og veterinær Rune Bratås i ei årrekke. Nå har kommunen fått statlege midlar for å sikra ei berekraftig veterinærteneste slik at kyr og andre gardsdyr får den hjelpa dei treng. Arkivfoto: Arvid Horpestad.
Beredskapsordning for arbeidsfeltet ”stordyr” har vore eit diskusjonstema mellom kommunen og veterinær Rune Bratås i ei årrekke. Nå har kommunen fått statlege midlar for å sikra ei berekraftig veterinærteneste slik at kyr og andre gardsdyr får den hjelpa dei treng. Arkivfoto: Arvid Horpestad.

Klager på ny driftsbygning