Både Tina Østebø (til venstre) og Sara King er sikre på at dei til hausten vil ta påbygg ved Ølen vidaregåande skule. Deretter satsar Østebø mot sjukepleien, medan King er meir usikker. Foto: Even Emberland.
Både Tina Østebø (til venstre) og Sara King er sikre på at dei til hausten vil ta påbygg ved Ølen vidaregåande skule. Deretter satsar Østebø mot sjukepleien, medan King er meir usikker. Foto: Even Emberland.

Men kva skal du bli?