Allmannajuvet, ny bru, gruvestien
Sauda kommune har i arbeidet med gruvestien alt bygd to nye bruer, mellom anna trebrua på bildet. Samla vil utbetringane for å opne gruvestien koste rundt seks millionar kroner. Foto: Frank Waal.

Allmannajuvet: Gruvestien klar før sommaren