Allmannajuvet, turistar ved servicebygget
Politikarane bad om at det ikkje måtte komma ekstrarekningar då dei løyva tre millionar kroner til rassikringa i Allmannajuvet. Nå kan det henda at kommunen må ta over ein halv million kroner frå investeringsbudsjettet til å dekka siste rest av kostnadene. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Allmannajuvet treng 600 000 kroner ekstra