Indre Ryfylke barnevern Knut Atle Seim
Indre Ryfylke Barnevern har til saman 12,85 stillingsheimlar, og blir styrt av Sauda kommune, med Knut Atle Seim som leiar. Foto: Ingvil Bakka.

Avvik i Indre Ryfylke barnevern: Leiar er ikkje overraska