Heiltidsprosjekt Sauda kommune Carina Åkre Malin Iversen Guro Sandal Janne Margrethe Aabø
Carina Åkre (frå venstre), Malin Iversen, Guro Sandal og Janne Margrethe Aabø jobbar ved tre forskjellege einingar i helse- og omsorgssektoren. Nå har dei alle fått fast jobb med full stilling, som fire av ti personar. Dei har forventningar til at kommunen held fram med den nye satsinga, slik at fleire følger etter og får heiltidsstillingar i kommunen. Foto: Even Emberland.

Heiltidsprosjektet i Sauda kommune: – Betre enn å vinne i Lotto