Kultur Jan Ringstrand Kristoffer Nødland
Jan Ringstrand (til venstre) og Kristoffer Nødland meiner det er både rett og viktig at Sauda får ein kulturminneplan. Dei håpar saudabuen viser engasjement og uttaler seg i høyringsprosessen. Fristen går ut om fem dagar. Foto: Ingvil Bakka.

Kulturminneplanen: Trur ikkje på ein «museumsplan»