Jøye Meg Arkivfoto Rådhusplassen
For Sauda kommune blei 2017 eit år som ser ut til å ende med minus i rekneskapet, med 1,75 millionar kroner. Arkivfoto.

Budsjettplanen rauk for Sauda – gjekk i minus igjen