Håvard Lunde
Håvard Lunde meiner seg framleis ganske einig med Sauda Høgre i dei lokalpolitiske sakene som blir behandla i Sauda. Nå blir han snart Høgres andre vararepresentant til kommunestyret, men då som såkalla politisk uavhengig representant. Foto: Ingvil Bakka.

Den politisk einsame ulven Håvard