Judith Austad blei fødd under første del av første verdskrig, og er Saudas eldste person. Foto: Frank Waal.
Judith Austad blei fødd under første del av første verdskrig, og er Saudas eldste person. Foto: Frank Waal.

Judith (103) er Saudas eldste