Fleire tilsette i Sauda kommune opplever truslar og vald i jobbsituasjonar. Spesielt er truslar og uthenging av barnevernstilsette i sosiale mediar blitt ei belastande utfordring. Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka.
Fleire tilsette i Sauda kommune opplever truslar og vald i jobbsituasjonar. Spesielt er truslar og uthenging av barnevernstilsette i sosiale mediar blitt ei belastande utfordring. Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka.

Tilsette i Sauda kommune blir hengt ut i sosiale mediar