Brakamoen barnehage illustrasjonsfoto
Saka blei tatt til domstolen då Brakamoen barnehage og Sauda kommune var ueinige i om barnehagen hadde rett på søskenmoderasjon for åra 2011 og 2012. Illustrasjonsfoto: Edd Meby.

Brakamoen tapte rettssaka mot Sauda kommune