Roger Birkeland Solfrid Seim Nilsen
Roger Birkeland og Solfrid Seim Nilsen trur på eit tett samarbeid mellom fotballen og næringslivet. Nå skal dei saman gjere Sentrumscupen endå betre. Foto: Edd Meby.

Auka aktivitet vil gi auka omsetting