Oscar Coll Birkeland
Oscar Coll Birkeland og dei andre mellomtrinnselevane viste at husbygging var noko dei meistra. Foto: Frank Waal.

Elevar fekk prøve seg som husbyggarar