Saudasvaggane
Saudasvaggane, med Nils Kristen Herheim (frå venstre, Odd Erik Egge, Magnar Birkeland, Oddwar Wiersen og Sindre Nordengen speler under Saudadagane. Foto: Edd Meby.

– Det er ikkje så verst å ha CC Cowboys som oppvarmingsband