Viking Spring Water
Kvaliteten på vasskilden på Birkeland er svært høg, men Sauda Kildevann fekk aldri landa dei langsiktige avtalane som sikra drifta. I midten står Rainer Speth, som var sentral i drifta dei første åra. Bildet er frå eit ukjent årstal.

Påskestoff: Historia om Viking Spring Water