Slik blir hjelmbua i Allmannajuvet sjåande ut. Snart startar byggeprosessen. Skisse: Peter Zumthor.
Slik blir hjelmbua i Allmannajuvet sjåande ut. Snart startar byggeprosessen. Skisse: Peter Zumthor.

Allmannajuvet: Ny hjelmbu og bru