Sagelva ved Svandalsfossen
Ned dette elveløpet vil Statens vegvesen føre delar av Svandalselva for å redusere vassmengden i Svandalsfossen under flaum. Foto: Frank Waal.

Nå startar flaumsikringsarbeid i Svandalsfossen