Utlegginga av røyr til fjernvarme er i full gang opp Åbødalsvegen. Prosjektleiar Ivar Handeland er her i prat med Jan Erik Rasmussen (til høgre) og Kristian Herheim i Sauda Rørhandel. Foto: Frank Waal.
Utlegginga av røyr til fjernvarme er i full gang opp Åbødalsvegen. Prosjektleiar Ivar Handeland er her i prat med Jan Erik Rasmussen (til høgre) og Kristian Herheim i Sauda Rørhandel. Foto: Frank Waal.

Legg fjernvarme i Åbøbyen