Her badar lokalpolitikarar i det nye utandørs badeanlegget. To år etter opninga skal kommunestyret onsdag ta stilling til om ein skal gå i gang med nye investeringsprosjekt i anlegget. Foto: Siri Åbø Wiersen.
Her badar lokalpolitikarar i det nye utandørs badeanlegget. To år etter opninga skal kommunestyret onsdag ta stilling til om ein skal gå i gang med nye investeringsprosjekt i anlegget. Foto: Siri Åbø Wiersen.

Saudahallen: Vurderer å bygge ut badetilbodet