Sauda kommune heimeside 2
Sauda kommune slettar alle journalpostar på postlista før det er gått tre månader. Dette gir dei fire minuspoeng i Pressens offentlighetsutvalg si undersøking om norske kommunar sin openheit. Foto: Frank Waal.

Sauda skårar lågt på openheit