May Kristin Lofthus Karl Gustav Lofthus
Karl Gustav Lofthus og dottera May Kristin Lofthus driv kvar for seg, men har til saman over 300 sauer og geiter, over 60 storfe og to hestar. Stadig vekk treng dei assistanse frå dyrlegen. Foto: Ingvil Bakka.

Fryktar for dyrevelferda