Ei politisk meiningsmåling Norfakta har gjort for Ryfylke i Sauda, viser at ordførar Asbjørn Birkeland får fornya tillitt og at Senterpartiet ville fått 10 av 19 representantar dersom det var kommuneval i dag. Arbeidarpartiet og Høgre går svakt tilbake. Tre av dei fire småpartia ville ikkje fått plass i kommunestyret. Foto: Frank Waal.
Ei politisk meiningsmåling Norfakta har gjort for Ryfylke i Sauda, viser at ordførar Asbjørn Birkeland får fornya tillitt og at Senterpartiet ville fått 10 av 19 representantar dersom det var kommuneval i dag. Arbeidarpartiet og Høgre går svakt tilbake. Tre av dei fire småpartia ville ikkje fått plass i kommunestyret. Foto: Frank Waal.

Om veterinærutfordringane: –Me kan ikkje auka eit tilskot frå den eine månaden til den andre