*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
Kommunestyret har vedtatt eit totalforbod mot sal av heliumballongar i Sauda. Bildet er frå eit Jøye meg-arrangement, der dei politiske partia delte ut gratis gassballongar. Det politiske vedtaket seier ingenting om gratis utdeling av gassballongar. Arkivfoto.

Slutt på gassballongar i Sauda: Vedtok totalforbod