Barneskulen markerte skulanes songdag med allsong i gymsalen, akkompagnert av symfoniorkesteret Oslo-Filharmonien.

Elevane ved Austarheim skule både song og dansa saman med rundt 93 000 andre elevar på fredag. Foto: Even Emberland.

Video: Elevane ved Austarheim skule song med 93 000 andre

Barneskulen markerte skulanes songdag med allsong i gymsalen, akkompagnert av symfoniorkesteret Oslo-Filharmonien.

av Even Emberland
Barneskulen markerte skulanes songdag med allsong i gymsalen, akkompagnert av symfoniorkesteret Oslo-Filharmonien.