Song- og noteboka ”Sandharpesongar” inneheld 45 dikt av Kjartan Fløgstad, som norske artistar har laga musikkarrangement av. Reidar Brendelands ”Skipsekspedisjonen” er mest kjent. Foto: Frank Waal.
Song- og noteboka ”Sandharpesongar” inneheld 45 dikt av Kjartan Fløgstad, som norske artistar har laga musikkarrangement av. Reidar Brendelands ”Skipsekspedisjonen” er mest kjent. Foto: Frank Waal.

Kjartan Fløgstad med songbok