Onsdag klipte ordførar Asbjørn Birkeland over kjettingen som ei markering av at gruvestien er ferdig. Utfordringane og millionrekningane har stått i kø. Nå er turistanlegget i Allmannajuvet komplett.
Onsdag klipte ordførar Asbjørn Birkeland over kjettingen som ei markering av at gruvestien er ferdig. Utfordringane og millionrekningane har stått i kø. Nå er turistanlegget i Allmannajuvet komplett.

Allmannajuvet: Opna gruvestien og heile turistanlegget