18 av 19 kommunestyrepolitikarar stemte for å omprioritera i investeringsbudsjettet for 2018. Foto: Ingvil Bakka.
18 av 19 kommunestyrepolitikarar stemte for å omprioritera i investeringsbudsjettet for 2018. Foto: Ingvil Bakka.

Kommunestyret: Ja til renovering – nei til seks andre prosjekt