Spiwe Thandabani Rønning blei trekt ut som vinnar av hovudpremien i Sykle til jobben-aksjonen, sjølv om ho ikkje registrerte sykkelaktivitet. Det vil ho gjere noko med framover, og premien går til å kjøpe nye syklar til seg sjølv og familien. Foto: Even Emberland.
Spiwe Thandabani Rønning blei trekt ut som vinnar av hovudpremien i Sykle til jobben-aksjonen, sjølv om ho ikkje registrerte sykkelaktivitet. Det vil ho gjere noko med framover, og premien går til å kjøpe nye syklar til seg sjølv og familien. Foto: Even Emberland.

Sykle til jobben-aksjonen: Aktivitet verd 10 000