Må levera stein tilbake

Ein grunneigar brukte lagra steinmassar frå Saudautbygginga til å bygga skogsbilveg. Saudefaldene visste det ikkje, og NVE liker det ikkje.

Ein grunneigar brukte lagra steinmassar frå Saudautbygginga til å bygga skogsbilveg. Saudefaldene visste det ikkje, og NVE liker det ikkje.