Det luraste Erik Hovland har gjort, var då han ein vårdag for tjue år sidan bestemte seg for å kutta ut rusen. I dag er han høg på livet.

Erik den viljesterke

Det luraste Erik Hovland har gjort, var då han ein vårdag for tjue år sidan bestemte seg for å kutta ut rusen. I dag er han høg på livet.

av Ingvil Bakka
Det luraste Erik Hovland har gjort, var då han ein vårdag for tjue år sidan bestemte seg for å kutta ut rusen. I dag er han høg på livet.