Foreslår ei rekke med seks nye bjørketre ved kyrkjegarden, i staden for to rekker. Saka skal behandlast politisk etter sommaren.

Slik har det sett ut i Fløgstadvegen langs kyrkjegardsmuren dei seinare åra. No kan det på ny komma ein bjørkeallé her. Foto: Frank Waal.

Nå kan det bli bjørkeallé

Foreslår ei rekke med seks nye bjørketre ved kyrkjegarden, i staden for to rekker. Saka skal behandlast politisk etter sommaren.

av Frank Waal
Foreslår ei rekke med seks nye bjørketre ved kyrkjegarden, i staden for to rekker. Saka skal behandlast politisk etter sommaren.