Industribedrifta jobbar i medvind igjen og aukar bemanninga etter to krevjande år.

Djuvik Maskinering med brørne Jan Harald (til venstre) og Bjørn Idar Djuvik leverte plussresultat i 2017, etter to tøffe år med nedgangstider. Foto: Even Emberland.

Djuvik har snudd skuta

Industribedrifta jobbar i medvind igjen og aukar bemanninga etter to krevjande år.

av Even Emberland
Industribedrifta jobbar i medvind igjen og aukar bemanninga etter to krevjande år.