Leiar i Eldrerådet, Ragnhild Ness, er frustrert over at Sauda kommune ikkje utbetrar trappa ned til gravplassen på Solbrekk. Rådet har i fleire år purra på at trappa skal settast i stand igjen og at det blir sett opp rekkverk her. Foto: Knut Atle Seim
Leiar i Eldrerådet, Ragnhild Ness, er frustrert over at Sauda kommune ikkje utbetrar trappa ned til gravplassen på Solbrekk. Rådet har i fleire år purra på at trappa skal settast i stand igjen og at det blir sett opp rekkverk her. Foto: Knut Atle Seim

− På tide at trappa blir reparert