Regnet som fell blir samla opp i denne bøtta. Meteorologisk institutt les av vektendringa til bøtta og reknar ut nedbøren frå det. –Det einaste me gjer, er å tømma bøtta. Den er full når det har kome om lag 400 millimeter, eller ein litt over gjennomsnittet våt haustmånad i Sauda, fortel Tor Løyning. Han medgir at juli var ein roleg månad på bøttetømmefronten. Foto: Knut Atle M. Seim
Regnet som fell blir samla opp i denne bøtta. Meteorologisk institutt les av vektendringa til bøtta og reknar ut nedbøren frå det. –Det einaste me gjer, er å tømma bøtta. Den er full når det har kome om lag 400 millimeter, eller ein litt over gjennomsnittet våt haustmånad i Sauda, fortel Tor Løyning. Han medgir at juli var ein roleg månad på bøttetømmefronten. Foto: Knut Atle M. Seim

Vêrrekord-bonanza