Stasjon 1 i Hellandsbygd er høgaktuell som lokasjon for datalagring. Foto: Even Emberland.
Stasjon 1 i Hellandsbygd er høgaktuell som lokasjon for datalagring. Foto: Even Emberland.

Store og konkrete dataplanar i Sauda